• 02 శని త్రయోదశి
 • 03 మాస శివరాత్రి
 • 04 చొల్లంగి అమావాస్య
 • సర్వ అమావాస్య
 • 06 చంద్ర దర్శనం
 • 09 శ్రీ పంచమి
 • 12 రథ సప్తమి,
 • భీష్మాష్టమి
 • 13 కుంభ సంక్రమణము
 • 14 మధ్య నవమి
 • 16 భీష్త్మెకాదశి,
 • అంతర్వేది తీర్ధం
 • శ్రీ క్రిష్ణదేవరాయ
 • జయంతి
 • 18 యోగివేమన జయంతి
 • 22 సంకష్ఠహర చతుర్ధి
andhrapradesh 2019 Feb calendar