• 01.శనిత్రయోదశి,
 • బక్రీద్
 • 02.ఫ్రెండ్ షిప్ డే
 • 03.ఋగ్వేదోపాకర్మ,
 • హయగ్రీవోత్పత్తి,
 • విఘనస జయంతి,
 • జంధ్యాల పౌర్ణమి,
 • ఉపాకర్మ,
 • రాఖీపండుగ,
 • ఆశ్లేష కార్తె
 • 07.సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 11.స్మార్త కృష్ణాష్టమి
 • 15.మతత్రయ ఏకాదశి
 • భారత స్వాతంత్ర
 • దినోత్సవం
 • 17.మాసశివరాత్రి,
 • ముఖకార్తె,
 • సింహ సంక్రమణం
 • 18.పోలాంబవ్రతం
 • 19.కుశగ్రహణం
 • 20.చంద్రదర్శనం
 • 21.మొహర్రం నెల
 • ప్రారంభం
 • 22.వినాయకచవితి
 • 23.ఋషిపంచమి,
 • తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక
 • బ్రహ్మూత్సవాలు
 • ప్రారంభం
 • 24.బౌద్ధ జయంతి
 • 26.దూర్వాష్టమి
 • 27.కేదారవ్రతం
 • 28.క్షీరవ్రతారంభం
 • 29.పరివర్తన,
 • మతత్రయ ఏకదశి,
 • షహదత్ ఇమామ్
 • హుస్సేన్
 • వామనజయంతి
 • 30.మొహర్రం
 • 31.పుబ్బకార్తె,
 • పీర్ల పండుగ
andhrapradesh 2020 Aug calendar