• 1.రధసప్తమి,
 • సూర్యజయంతి
 • 2.భీష్మాష్టమి
 • 5.భీష్మ ఏకాదశి,
 • అంతర్వేది తీర్థం ,
 • రేలంగి స్వయంభూ
 • శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ
 • స్వామి వారి కళ్యాణం
 • 6.భీమ ద్వాదశి
 • సోపపదం
 • 9.మాఘ పౌర్ణమి
 • 12.సంకష్టహర చతుర్ధి
 • 13.కుంభ సంక్రమణం
 • 15,16,17 తిస్రోష్టకాలు
 • 19.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 21.మాసశివరాత్రి,
 • మహాశివరాత్రి,
 • నత్తా రామేశ్వరస్వామి
 • వారి కళ్యాణము
 • 23.ద్వాపరయుగాది
 • 25.చంద్రదర్శనం
 • 27.పుత్రగణపతి వ్రతం,
 • తిల చతుర్ధి
 • 28.టైలర్స్ డే
andhrapradesh 2020 Feb calendar