• 2 సంకష్ట హర చతుర్థి
  • 4 భాను సప్తమి
  • 6 ధనిష్ఠ కార్తె
  • 10 మాస శివరాత్రి
  • 11 మౌని అమావాస్య
  • 14 మార్కండేయ జయంతి
  • 16 వసంత పంచమి
  • 17 స్కంద షష్టి
  • 19 రధ సప్తమి, భీష్మాష్టమి
  • 25 మెహర్‌ బాబా జయంతి
  • 27 శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ
andhrapradesh 2021 Feb calendar